Start
Przetarg
70 lecie szkoły
http://zsnienadowa-jubileusz.pl/karta-zgloszeniowa/
http://zsnienadowa.rzeszow.pl/dla-rodzica/dobry-start.html
Mikołajki
2017
Dzień Nauczyciela
Październik 2017
Zakończenie lata Zamek Dubiecko
Polonez w wykonaniu naszych uczniów
Narodowe czytanie
Wesele

Aktualności

 • 70 lecie szkoły

  2018-04-04 11:43:47
  ZAPISY ONLINE         ZAPISY ONLINE 
  Read More
 • Narodowe czytanie

  2018-09-13 16:38:56
  Co roku we wrześniu organizowana jest ogólnopolska akcja Narodowe Czytanie. Cel tego przedsięwzięcia to popularyzacja czytelnictwa wśród Polaków oraz propagowanie bogactwa polskiej literatury narodowej.W tym roku, w związku z jubileuszem
  Read More
 • Mecz w Mielcu

  2018-09-13 16:46:01
  W dniu 04.09.2018r. uczniowie naszej szkoły udali się do Mielca na mecz w ramach eliminacji Mistrzostw Świataw piłce nożnej kobiet Polska–Szwajcaria.Celem wycieczki było podniesienie poziomu kultury kibicowania i bezpieczeństwa na
  Read More
 • Egzaminy poprawkowe

  2018-06-25 08:04:51
  Egzaminy poprawkowe z poszczególnych przedmiotów odbędą się: ·         28 sierpnia 2018 r. o godz. 1000  ·         29 sierpnia 2018 r. o godz. 900 Szczegółowa informacja w sekretariacie szkoły.
  Read More
 • Wyniki konkursu na warsztatach szkolnych 1miejsce 2B. Czas 15.59.422 miejsce 3B. 16.82 3 miejsce 3C. 17.92.18 4 miejsce 1C. 19.39.22 5 miejsce 2C. Rezygnacja Gratulacje Nagrody na zakończenie roku szkolnego.
  Read More
 • Piknik Edukacyjnym

  2018-06-12 06:33:38
  To był dzień pełen atrakcji i wrażeń! Nasza Szkoła wzięła dziś udział w Interaktywnym Pikniku Edukacyjnym zorganizowanym w Czudcu koło Rzeszowa.   Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.    
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all

czytanieCo roku we wrześniu organizowana jest ogólnopolska akcja Narodowe Czytanie. Cel tego przedsięwzięcia to popularyzacja czytelnictwa wśród Polaków oraz propagowanie bogactwa polskiej literatury narodowej.
W tym roku, w związku z jubileuszem niepodległości, czytane jest Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Powieść ta, to krytyczna refleksja pisarza nad dziejami ojczystymi, obrazująca specyficzne polskie losy.
Uczniowie naszej szkoły wspólnie czytali Przedwiośnie 11 września. Lekturze powieści towarzyszyła prezentacja kadrów z filmu Przedwiośnie.

mielecW dniu 04.09.2018r. uczniowie naszej szkoły udali się do Mielca na mecz w ramach eliminacji Mistrzostw Świata
w piłce nożnej kobiet Polska–Szwajcaria.
Celem wycieczki było podniesienie poziomu kultury kibicowania i bezpieczeństwa na sportowych imprezach masowych oraz wzbudzenie aktywności sportowej wśród młodzieży.
Mecz zakończył się wynikiem 0:0. Chociaż polskie piłkarki nie wywalczyły awansu do mistrzostw świata Francja 2019 to mogą być zadowolone ze stylu, w jakim zakończyły eliminacje.
Wszyscy uczestnicy wyjazdu świetnie się bawili przeżywając prawdziwe sportowe emocje.

Ogłoszenie

Dyrektor Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej

Nienadowa 555 37-750 Dubiecko

ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż ciągnika rolniczego i maszyn rolniczych :

Opis przedmiotu sprzedaży:

 1. Przedmiotem sprzedaży są następujące pozycje:
 

Nazwa

Rok produkcji

Cena wywoławcza brutto

 

Ciągnik rolniczy C-330, bez kabiny

1986

16000,00

 

Pług 4- skibowy Unia Grudziądz

2008

3500,00

 

Pług 5- skibowy podorywkowy

-

1000,00

 

Kultywator V-405 Z

-

500,00

 

Ładowacz czołowy „ TUR”

1970

1000,00

 

Brona 5-cio polowa BC

-

1500,00

 

Siewnik punktowy do buraków „ GAMMA”

1975

700,00

 

Agregat uprawowy U-760

1997

5000,00

 

Brona B 225

-

800,00

 1. Wartość rynkowa brutto będąca jednocześnie ceną wywoławczą została określona przez komisję do spraw wyceny.
 2. Przedmioty sprzedaży można oglądać w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej Nienadowa 555 37-750 Dubiecko w godz. 9.00 – 15.00

w dniach od 10-14.09.2018 w hali warsztatów szkolnych.

   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. Złożenie oferty, będącej załącznikiem nr. 1 do niniejszego ogłoszenia, w terminie do dnia w sekretariacie Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej Nienadowa 555     37-750 Dubiecko.

Formularz ofertowy załącznik nr 1 można pobrać ze strony internetowej: http://zsnienadowa.rzeszow.pl

lub w sekretariacie szkoły.

Oferta powinna zawierać :

- imię , nazwisko i adres oferenta oraz nr. telefonu kontaktowego,

- datę sporządzenia oferty,

- przedmiot oferty oraz oferowaną cenę brutto, która nie może być niższa od ceny wywoławczej,

- wskazanie sposobu zapłaty – gotówka,

- kopię dowodu wpłaty wadium,

- podpis oferenta,

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu, spełnia jego warunki i akceptuje,

2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na dany przedmiot sprzedaży. Oferty                      należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:

Oferta na kupno maszyn w przetargu pisemnym”,

3.Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej gotówką w kasie szkoły

4.Zwrot wadium nastąpi po ogłoszeniu wyników przetargu w kasie szkoły.

Pozostałe informacje:

 1. Wpłacone wadium będzie zaliczone na poczet sprzedaży maszyn dla osoby, która wygra przetarg. Jeżeli ta osoba nie zgłosi się w ustalonym przez Sprzedającego terminie do zawarcia umowy to wpłacone wadium ulegnie przepadkowi a przetarg zostanie unieważniony.
 2. Maszyny zostaną sprzedane za najwyższą zaoferowaną cenę. Odbiór nastąpi po wpłacie oferowanej kwoty pomniejszonej o wpłacone wadium.
 3. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta na daną maszynę zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna.
 4. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanych przedmiotów.
 5. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
 6. Wszelkie informacje na temat sprzedaży maszyn i ciągnika można uzyskać w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej pod numerem telefonu

16 6511016.

Rozpatrzenie ofert przetargowych i rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się w dniu 17.09.2018 w Zespole Szkół w Nienadowej godz. 14.00

Zastrzega się , że przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 

Egzaminy poprawkowe z poszczególnych przedmiotów odbędą się:

·         28 sierpnia 2018 r. o godz. 1000 

·         29 sierpnia 2018 r. o godz. 900

Szczegółowa informacja w sekretariacie szkoły.