Aktualności


21616210 1149944835105078 5583291085484360148 n

UWAGA ! ! !
OGŁASZAMY WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

-kandydatami do Samorządu mogą być uczniowie wszystkich klas. Kandydatów mogą zgłaszać uczniowie oraz nauczyciele. 
WARUNEK : maksymalnie dwóch kandydatów z jednej klasy

- kandydat do Samorządu Uczniowskiego powinien mieć co najmniej dobre wyniki w nauce i dobre zachowanie oraz być obowiązkowy, odpowiedzialny i kreatywny

- osoby kandydujące, po ogłoszeniu ostatecznej liczby kandydatów mają prawo do kampanii wyborczej ( wywieszanie plakatów, rozdawanie ulotek )

Ostateczny termin zgłaszania kandydatów : 15.09.2017
Ogłaszanie oficjalnej listy kandydatów : 18.09,2017
Dzień głosowania : 04.10.2017
Ogłoszenie oficjalnych wyników: 05.10,2017

Zgłoszenia kandydatów przyjmują opiekunki Samorządu Uczniowskiego : p. Katarzyna Kiełbasa i p. Anna Daraż