Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

 

1.      Rok szkolny 2016/2017 trwa od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r.

 

2.      Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 września2016 r. (czwartek), a kończą w dniu 23 czerwca 2017 r. (piątek).

 

3.      W klasach programowo najwyższych szkół średnich (maturalnych) zajęcia dydaktyczno-        wychowawcze kończą się 28 kwietnia 2017 r. (piątek).

 

4.      W szkołach zasadniczych w klasach programowo najwyższych zajęcia dydaktyczno –
wychowawcze  kończą  się 23 czerwca 2017 r. (piątek).

 

5.      Praktyki zawodowe dla poszczególnych klas będą organizowane w  następujących terminach:

 

III a – od 3 kwietnia do 28 kwietnia 2017 r.

III b – od 4 maja do 31 maja 2017 r.

I a TOT – od 29 maja do 23 czerwca 2017 r.

 

6.      Zimowa przerwa świąteczna trwa

    od 23 grudnia 2016 r. (piątek) do 31 grudnia 2016 r. (sobota).

 

7.      Ferie zimowe trwają

    od 16 stycznia 2017 r. (poniedziałek) do 29 stycznia 2017 r. (niedziela).

 

8.      Wiosenna przerwa świąteczna trwa

     od 13 kwietnia 2017 r. (czwartek) do 18 kwietnia 2017 r. (wtorek).

 

9.      Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dzielą się na dwa okresy:

    I   okres od 01.09.2016 r. do 29.01.2017 r.

    II okres od 30.01.2017 r. do 23.06.2017 r.

 

10.  Egzamin maturalny:

 

TERMIN GŁÓWNY

      a) złożenie deklaracji wstępnych do 30 września 2016 r.

      b) złożenie deklaracji ostatecznych do 7 lutego 2017 r.

      c) część pisemna: od 4 do 24 maja 2017 r.

      d) część ustna:

·         formuła od 2015 - od 8 do 26 maja 2017 r.

·         formuła do 2014 - od 4 do 26 maja 2017 r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW – 30 CZERWCA 2017 r.

 

TERMIN DODATKOWY

      a) część pisemna: od 1 do 20 czerwca 2017 r.

      b) część ustna:

·         formuła od 2015 - od 5 do 7 czerwca 2017 r.

·         formuła do 2014 - od 1 do 20 czerwca 2017 r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW – 30 CZERWCA 2017 r.

 

 

TERMIN POPRAWKOWY

      a) część pisemna: 22 sierpnia 2017 r.

      b) część ustna:

·         formuła od 2015 - od 23 do 25 sierpnia 2017 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW – 12 WRZEŚNIA 2017 r.

 

11.  Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe („stary egzamin”):
a) etap pisemny:  12 czerwca 2017 r. (poniedziałek), godz.1200

      b) etap praktyczny:

 - 13 czerwca 2017 r. dla absolwentów Technikum

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW – 25 sierpnia 2017 r. 2017 r.

 

12.  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie („nowy egzamin”):

SESJA 1: styczeń – luty  2017 r.

a)      część pisemna: 12 stycznia 2017 r. 

b)      część praktyczna:  

model „d” - 9 stycznia 2017 r. 

model „w”, „wk”, „dk” – od 16 stycznia do 23 lutego 2017 r. 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW –31 marca 2017 r.

 

SESJA 2: czerwiec – lipiec 2017 r.

a)      część pisemna: 20 czerwca 2017 r. 

b)      część praktyczna:  

model „d” - 26 czerwca 2017 r.  

model „w”, „wk”, „dk” – od 16 czerwca do 8 lipca 2017 r.

 

 OGŁOSZENIE WYNIKÓW – 25 sierpnia 2017 r.

Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe jest ogłaszany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:  www.cke.edu.pl oraz wywieszany w gablocie. Informacje nt. egzaminu maturalnego są również zamieszczane na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie: www.oke.krakow.pl  .

 

13.  Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:

a)      w Technikum:

 

31 października 2016 r.

2 maja 2017 r.

8 maja 2017 r.

16 czerwca 2017 r.

            

b)     w ZSZ:

 

31 października 2016 r.

2 maja 2017 r.

8 maja 2017 r.

16 czerwca 2017 r.

 

14.  W dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą być organizowane zajęcia opiekuńczo - wychowawcze, imprezy służące upowszechnianiu kultury, sportu turystyki i inne zajęcia pozalekcyjne.

 

 

 

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

II OKRES

rok szkolny 2016/2017

 

Lp.

Nazwisko i imię

Termin realizowanych zajęć

(dzień, godzina)

 

Rodzaj zajęć

1.               

Binko Katarzyna

 

czwartek

·         1330-1415

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z geografii

2.               

Chruścicki Paweł

 

Czwartek

·         1415-1500

 

Zajęcia w siłowni, siatkówka

3.               

Danielak Katarzyna

 

Poniedziałek

·         1325-1410

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka angielskiego

4.               

Harłacz Magdalena

Piątek

·         1420-1505

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego

5.               

Harłacz Mieczysława

 

Wtorek

·         1330-1415

 

Przygotowanie do egzaminu z kwalifikacji w zawodach

6.               

Jarema Marta

 

·         Czwartek

1415-1500

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego

7.               

 

Kiełbasa Katarzyna

 

 

Środa

·         1425-1505

 

Przygotowanie do egzaminu z kwalifikacji

8.               

Niemiec-Skiba  Beata

 

Środa

·         1330-1415

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki

9.               

Pacuszka Jan

 

Czwartek

·         1445-1530

 

Przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy

10.           

Pracz Halina

 

Czwartek

·         1415-1500

 

Zajęcia wyrównawcze z chemii

11.           

Roman Paweł

 

·         Wtorek

1325-1410

 

Przygotowanie do egzaminu z kwalifikacji M.12

12.           

Serwatka Krystian

 

Środa

·         1500-1600

 

Przygotowanie do egzaminu z kwalifikacji M.18

13.           

Sroka Beata

 

Wtorek

·         1420-1505

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego