Start
Wakacje 2020
Aktywne, bezpieczne i zdrowe spędzanie czasu podczas kwarantanny

sylwia Finał XX edycji Olimpiady wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy w
ro
lnictwie indywidualnym dla ucznów szkół średnich.

23 listopada 2018 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie odbyła się XX edycja Olimpiady wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy w rolnictwie indywidualnym dla uczniów szkół rolniczych. Organizatorami konkursu są Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy
w Rzeszowie i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR w Rzeszowie przy współudziale Wojewody Podkarpackiego,  Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Podkarpackiej Izby Rolniczej, Podkarpackiego  Centrum Hurtowego AGROHURT S.A., Krajowego Ośrodka Wsparcia OT w Rzeszowie i  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OT w Rzeszowie,

Komisja Konkursowa po ocenie prac testowych ogłosiła wyniki:

  • I miejsce -  Aleksander Duma z  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
    w Rzemieniu,
  • II miejsce -  Kamil Krupa  z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni,
  • III miejsce  - Sylwia Ślimak  z  Zespołu Szkół w Nienadowej.