Aktualności

13 października 2018 roku uroczyście świętowaliśmy 70-lecie naszej Szkoły. W tym dniu wspominano lata spędzone w jej murach oraz odnowiono przyjaźnie ze szkolnych ławek44215920 1561294353970122 242573568125173760 n

 

 Galeria zdjęć

 

Podziękowanie sponsorom:

 1. Starostwo Pwiatowe w Przemyślu
 2. Henryk Sowa
 3. Stanisław Tereszczak –prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Dubiecku
 4. Mariusz Skubisz – firma przewozowa „Agmar” w Dubiecku
 5. Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Przemyślu
 6. Wiesław Bembenek –Wójt Gminy Dubiecko
 7. Krzysztof Siwarski
 8. Robert Mędzela
 9. Mariusz Ślimak
 10. Ryszard Osiadły – prezes OSP w Nienadowej
 11. Galeria Smaków w Dubiecku

Podziękowanie za pomoc w przygotowaniu jubileuszu:

 1. Marta Cwian
 2. Lucyna Sieńko
 3. Adam Sura
 4. Kierownicy, nauczyciele, pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry

piłkaMistrzem w Szkolnym Turnieju Piłki Nożnej rozegranym 5 października na szkolnym Orliku została klasa 3B TPS! Drugie miejsce zajęła klasa 3a TS a trzecie 2 TPS i HOT. Naszym sportowcom gratulujemy!!!

czytanieCo roku we wrześniu organizowana jest ogólnopolska akcja Narodowe Czytanie. Cel tego przedsięwzięcia to popularyzacja czytelnictwa wśród Polaków oraz propagowanie bogactwa polskiej literatury narodowej.
W tym roku, w związku z jubileuszem niepodległości, czytane jest Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Powieść ta, to krytyczna refleksja pisarza nad dziejami ojczystymi, obrazująca specyficzne polskie losy.
Uczniowie naszej szkoły wspólnie czytali Przedwiośnie 11 września. Lekturze powieści towarzyszyła prezentacja kadrów z filmu Przedwiośnie.

mielecW dniu 04.09.2018r. uczniowie naszej szkoły udali się do Mielca na mecz w ramach eliminacji Mistrzostw Świata
w piłce nożnej kobiet Polska–Szwajcaria.
Celem wycieczki było podniesienie poziomu kultury kibicowania i bezpieczeństwa na sportowych imprezach masowych oraz wzbudzenie aktywności sportowej wśród młodzieży.
Mecz zakończył się wynikiem 0:0. Chociaż polskie piłkarki nie wywalczyły awansu do mistrzostw świata Francja 2019 to mogą być zadowolone ze stylu, w jakim zakończyły eliminacje.
Wszyscy uczestnicy wyjazdu świetnie się bawili przeżywając prawdziwe sportowe emocje.

Ogłoszenie

Dyrektor Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej

Nienadowa 555 37-750 Dubiecko

ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż ciągnika rolniczego i maszyn rolniczych :

Opis przedmiotu sprzedaży:

 1. Przedmiotem sprzedaży są następujące pozycje:
 

Nazwa

Rok produkcji

Cena wywoławcza brutto

 

Ciągnik rolniczy C-330, bez kabiny

1986

16000,00

 

Pług 4- skibowy Unia Grudziądz

2008

3500,00

 

Pług 5- skibowy podorywkowy

-

1000,00

 

Kultywator V-405 Z

-

500,00

 

Ładowacz czołowy „ TUR”

1970

1000,00

 

Brona 5-cio polowa BC

-

1500,00

 

Siewnik punktowy do buraków „ GAMMA”

1975

700,00

 

Agregat uprawowy U-760

1997

5000,00

 

Brona B 225

-

800,00

 1. Wartość rynkowa brutto będąca jednocześnie ceną wywoławczą została określona przez komisję do spraw wyceny.
 2. Przedmioty sprzedaży można oglądać w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej Nienadowa 555 37-750 Dubiecko w godz. 9.00 – 15.00

w dniach od 10-14.09.2018 w hali warsztatów szkolnych.

   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. Złożenie oferty, będącej załącznikiem nr. 1 do niniejszego ogłoszenia, w terminie do dnia w sekretariacie Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej Nienadowa 555     37-750 Dubiecko.

Formularz ofertowy załącznik nr 1 można pobrać ze strony internetowej: http://zsnienadowa.rzeszow.pl

lub w sekretariacie szkoły.

Oferta powinna zawierać :

- imię , nazwisko i adres oferenta oraz nr. telefonu kontaktowego,

- datę sporządzenia oferty,

- przedmiot oferty oraz oferowaną cenę brutto, która nie może być niższa od ceny wywoławczej,

- wskazanie sposobu zapłaty – gotówka,

- kopię dowodu wpłaty wadium,

- podpis oferenta,

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu, spełnia jego warunki i akceptuje,

2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na dany przedmiot sprzedaży. Oferty                      należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:

Oferta na kupno maszyn w przetargu pisemnym”,

3.Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej gotówką w kasie szkoły

4.Zwrot wadium nastąpi po ogłoszeniu wyników przetargu w kasie szkoły.

Pozostałe informacje:

 1. Wpłacone wadium będzie zaliczone na poczet sprzedaży maszyn dla osoby, która wygra przetarg. Jeżeli ta osoba nie zgłosi się w ustalonym przez Sprzedającego terminie do zawarcia umowy to wpłacone wadium ulegnie przepadkowi a przetarg zostanie unieważniony.
 2. Maszyny zostaną sprzedane za najwyższą zaoferowaną cenę. Odbiór nastąpi po wpłacie oferowanej kwoty pomniejszonej o wpłacone wadium.
 3. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta na daną maszynę zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna.
 4. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanych przedmiotów.
 5. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
 6. Wszelkie informacje na temat sprzedaży maszyn i ciągnika można uzyskać w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej pod numerem telefonu

16 6511016.

Rozpatrzenie ofert przetargowych i rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się w dniu 17.09.2018 w Zespole Szkół w Nienadowej godz. 14.00

Zastrzega się , że przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.