Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

 1. Rok szkolny 2018/2019 trwa od 03.09.2018 r. do 31.08.2019 r.
 1. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w dniu 3 września 2018 r. (poniedziałek), a kończą w dniu 21 czerwca 2019 r. (piątek).
 1. W klasach programowo najwyższych szkół średnich (maturalnych) zajęcia dydaktyczno - wychowawcze kończą się 26 kwietnia 2019 r. (piątek).
 1. W szkołach zasadniczych w klasach programowo najwyższych zajęcia dydaktyczno – wychowawcze kończą się 21 czerwca 2019 r. (piątek).
 1. Praktyki zawodowe dla poszczególnych klas będą organizowane w następujących terminach:

III a TOT+TS     – od 4 marca do 30 marca 2019 r.

III b                      – od 29 kwietnia do 25 maja 2019 r.

II a TH                 – od 27 maja do 21 czerwca 2019 r.

 

 1. Zimowa przerwa świąteczna trwa

   od 23 grudnia 2018 r. (niedziela) do 31 grudnia 2018 r. (poniedziałek).

 

 1. Ferie zimowe trwają

   od 11 lutego 2019 r. (poniedziałek) do 24 lutego 2019 r. (niedziela).

 1. Wiosenna przerwa świąteczna trwa

     od 18 kwietnia 2019 r. (czwartek) do 23 kwietnia 2019 r. (wtorek).

 

 1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dzielą się na dwa okresy:

 

   I   okres od 03.09.2018 r. do 20.01.2019 r.

   II okres od 21.01.2019 r. do 21.06.2019 r.

 

 1. Egzamin maturalny:

TERMIN GŁÓWNY

 1. złożenie deklaracji wstępnych oraz dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do 1 października 2018 r.

     b) złożenie deklaracji ostatecznych do 7 lutego 2019 r.

     c) część pisemna: od 6 do 23 maja 2019 r.

    d) część ustna:

     - język polski od 9 do 22 maja 2019 r.

     - języki obce nowożytne od 6 do 25 maja 2019 r.

TERMIN DODATKOWY

     a) część pisemna: od 3 do 19 czerwca 2019 r.

     b) część ustna: od 3 do 8 czerwca 2019 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW – 4 LIPCA 2019 r.

TERMIN POPRAWKOWY

     a) część pisemna: 20 sierpnia 2019 r.

     b) część ustna: od 20 do 21 sierpnia 2019 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW – 11 WRZEŚNIA 2019 r.

 

 1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

SESJA : zima 2019 r.

 1. część pisemna: 10 stycznia 2019 r.
 2. część praktyczna:

model „d” - 9 stycznia 2019 r.

model „w”, „wk”, „dk” – od 12 stycznia do 14 lutego 2019 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW –22 marca 2019 r.

SESJA : lato 2019 r.

 1. część pisemna: 18 czerwca 2019 r.
 2. część praktyczna:

model „d” - 17 czerwca 2019 r.  

model „w”, „wk”, „dk” – od 21 czerwca do 4 lipca 2019 r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW – 30 SIERPNIA 2019 r.

Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest ogłaszany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:  www.cke.edu.pl , stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie: www.oke.krakow.pl oraz wywieszany na tablicy ogłoszeń.

 

 1. Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są we wszystkich typach szkół:

 

Technikum:

12 października 2018 r.

2 listopada 2018 r.

2 maja 2019 r.

8 maja 2019 r.

17 czerwca 2019 r.

18 czerwca 2019 r.

19 czerwca 2019 r.

Branżowa Szkoła I stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej:

12 października 2018 r.

2 listopada 2018 r.

2 maja 2019 r.

8 maja 2019 r.

18 czerwca 2019 r.

19 czerwca 2019 r.

 

 1. W dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą być organizowane zajęcia opiekuńczo - wychowawcze, imprezy służące upowszechnianiu kultury, sportu turystyki i inne zajęcia pozalekcyjne.