Wywiadówki

w roku szkolnym 2018/19

Lp.

Cel zebrania

Termin

Uwagi

  1. 1.

Zebranie informacyjno-organizacyjne z rodzicami uczniów wszystkich klas

07.09.2018 r.

(piątek),

godz. 1600

  1. 2.

Zapoznanie z wynikami nauczania

i ze sprawami wychowawczymi.

07.11.2018 r.

(środa), godz.1600

  1. 3.

Spotkanie z przedstawicielami

klasowych Rad Rodziców

07.11.2018 r.

(środa), godz.1530

  1. 4.

Zapoznanie z wynikami nauczania

za I okres.

22.01.2019 r.

(wtorek),

godz. 1600

  1. 5.

Zapoznanie rodziców uczniów klas maturalnych z wynikami nauczania.

3 dek. marca

2019 r.

  1. 6.

Zapoznanie z wynikami nauczania

i sprawami wychowawczymi.

03.04.2019 r.

(środa),

godz. 1600

  1. 7.

Zapoznanie z przewidywanymi

rocznymi wynikami nauczania.

22.05.2019 r. (środa),

godz. 1600