ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3-go MAJA

Pierwsze dni maja to wielkie święta polskiej państwowości. 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, zaś w dniu następnym – Święto Konstytucji 3-go Maja. Obie daty odnoszą się do podstaw polskiej tożsamości narodowej. Flaga jest symbolem niepodległego państwa i powinna być przedmiotem dumy i szacunku wszystkich Polaków. Z kolei Święto Konstytucji ma nam przypominać wydarzenia sprzed 233 lat, kiedy to nasi przodkowie, chcąc ratować upadające państwo polskie, podjęli wysiłek przeprowadzenia gruntownych reform państwa.

Konstytucja z 1791 r. była pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawą zasadniczą. Zagwarantowane zostały prawa i wolności obywatelskie, wprowadzano ustawodawstwo dla mieszczan i brano w opiekę chłopów. .

Mamy prawo czuć się dumni z naszych symboli narodowych i z naszej historii, z dokonań przeszłych pokoleń. Pamiętajmy więc, aby z uszanowaniem odnosić się do polskiej flagi i wywieszać ją przed naszymi domami przy okazji wszystkich świąt narodowych.

W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja uczniowie naszej szkoły wzięli udział w obchodach tego święta w Nienadowej. O godzinie 11.00 odbyła się msza święta. Następnie złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem Drzewo Wolności.

Szkołę naszą reprezentowali:

-Poczet Sztandarowy: Julia Grzybek, Nikola Jabłecka, Dominik Kazienko

-Delegacja składająca kwiaty: Oliwia Głowacz, Łukasz Mazurek