Dyrekcja szkoły

Dyrektor

mgr inż. Krzysztof Kiełbasa


Kierownik warsztatów szkolnych

mgr Paweł Chruścicki


Kierownik szkolenia praktycznego

mgr inż. Paweł Roman