Pracownie warsztatowe

Warsztaty Zespołu Szkół  w Nienadowej posiadają  pracownie do zajęć praktycznych:

– diagozowanie środków transpotru drogowego

– eksploatacja środków transportu drogowego

– obsługa środków transportu drogowego