Wychowawcy

ROK SZKOLNY 2023/2024

TECHNIKUM

KLASAZAWÓDWYCHOWAWCA
I ATechnik hotelarstwa/
technik pojazdów samochodowych
dr Katarzyna Binko
II ATechnik hotelarstwa/
technik pojazdów samochodowych
mgr inż. Katarzyna Kiełbasa
III ATechnik hotelarstwa/
technik pojazdów samochodowych
mgr Anna Daraż
IV ATechnik hotelarstwa/
technik pojazdów samochodowych
mgr Magdalena Harłacz
V ATechnik hotelarstwa/
technik pojazdów samochodowych
mgr Marta Chruścicka

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

KLASAZAWÓDWYCHOWAWCA
I BKierowca mechanik/
mechanik pojazdów samochodowych
mgr inż. Radosław Wywrót
II BKierowca mechanik/
mechanik pojazdów samochodowych
mgr Elżbieta Głodowska
III BMechanik pojazdów samochodowychmgr Katarzyna Danielak