RODO

 RODO

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Zespół Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry, adres: Nienadowa 555, 37 – 750 Dubiecko,  tel. 16 651 10 16, fax: 16 651 10 77, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez pocztę elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe  uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych  będą przetwarzane
  w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. Pozyskane od Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.     
 5. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 
 6. Posiada Pani/Pan prawo do Pan prawo dostępu do danych, sprostowania, sprzeciwu, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania. 
 7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W sytuacji gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

NASZ ADRES


Zespół Szkół

im. Aleksandra Fredry

w Nienadowej

37-750 Dubiecko

Nienadowa 555

GODZINY PRACY


Poniedziałek - piątek

godz. 7:30 - 15:30

tel. (016) 65 11 016

bip