1d kierowca mechanik
 
 

Klasa IB THOT i TPS - matematyka

Tematy do przerobienia:

  1. Temat: Przekształcenie wykresu przez symetrię względem osi układu współrzędnych. Wykonaj ćw.2 i ćw.3 str. 179 oraz ćw. 5 i 6 str.180. Powtórz wiadomości dotyczące tego tematu.

2.Temat: Zastosowanie funkcji:  Rozwiąż ćwiczenia ze str.186 oraz 2 zad. Str.187

3,4. Powtórz wiadomości z działu funkcje:

- dziedzina, zbiór wartości, miejsce zerowe, monotoniczność funkcji.

- powtórz odczytywanie własności funkcji z wykresu.

-naucz się szkicować wykres funkcji

  1. Wykonaj zestaw I powtórzeniowy
  2. Wykonaj zestaw II powtórzeniowy
  3. Wykonaj zestaw I powtórzeniowy