Praca online 4tps

TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU 25.03. - 27.03.2020

 TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU 30.03 - 03.04 2020

 TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU 06.04 - 08.04 2020

 TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU 15.04. - 24.04.2020

 

JĘZYK POLSKI

Tematy do zrealizowania w terminie 18.03. - 25.03.2020

Tematy do zrealizowania w terminie 6.03. - 8.04.2020

Tematy do zrealizowania w terminie 15.04. - 24.04.2020 

 

MATEMATYKA

Tematy do zrealizowania w terminie 12.03. - 25.03.2020

Tematy do zrealizowania w terminie 31.03. - 8.04.2020 

Tematy do zrealizowania w terminie 15.04. - 24.04.2020 

 

JĘZYK ANGIELSKI

Tematy do zrealizowania w terminie 12.03. - 24.03.2020

Tematy do zrealizowania w terminie 25.03. -27.03.2020

Tematy do zrealizowania w terminie 30.03. - 3.04.2020

Tematy do zrealizowania w terminie 6.04. - 8.04.2020 

Tematy do zrealizowania w terminie 15.04. - 17.04.2020 

Tematy do zrealizowania w terminie 20.04. - 24.04.2020 

 

JĘZYK NIEMIECKI

Tematy do zrealizowania w terminie 23.03. - 27.03.2020

Tematy do zrealizowania w terminie 30.03. - 3.04.2020 

Tematy do zrealizowania w terminie n6.04. - 8.04.2020 

Tematy do zrealizowania w terminie 15.04. - 24.04.2020 

 

JĘZYK NIEMIECKI - zakres rozszerzony

Tematy do zrealizowania w terminie 23.03. - 27.03.2020

Tematy do zrealizowania w terminie 30.03. - 3.04.2020 

Tematy do zrealizowania w terminie 6.04. - 8.04.2020 

Tematy do zrealizowania w terminie 15.04. - 24.04.2020 

 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Tematy do zrealizowania w terminie 12.03. - 25.03.2020

Tematy do zrealizowania w terminie 26.03. - 27.03.2020

Tematy do zrealizowania w terminie 30.03. - 3.04.2020

Tematy do zrealizowania w terminie 6.04.2020  

Tematy do zrealizowania w terminie 16.04. - 17.04.2020

Temat do zrealizowania w terminie 20.04. - 24.04.2020 

 

FIZYKA

Tematy do zrealizowania w terminie 12.03. - 20.03.2020

Tematy do zrealizowania w terminie 23.03. - 27.03.2020

Tematy do zrealizowania w terminie 30.03. - 8.04.2020 

Tematy do zrealizowania w terminie 15.04. - 24.04.2020 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Trening 1

Trening 2

Tematy do zrealizowania w terminie 30.03. - 3.04.2020

Tematy do zrealizowania w terminie 06.04 - 08,04.2020

Tematy do zrealizowania w terminie 15.04. - 24.04.2020 

RELIGIA

Tematy do zrealizowania w terminie 26.03. - 9.04.2020

Tematy do zrealizowania w terminie 15.04. - 24.04.2020