Kierunki kształcenia

INFORMACJA O SZKOŁACH I ZAWODACH W ZESPOLE SZKÓŁ
im. ALEKSANDRA FREDRY W NIENADOWEJ
nabór na rok szkolny 2020/2021 

 

 

5 – LETNIE TECHNIKUM

 

ZAWÓD: TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

 Absolwent szkoły przygotowany będzie do:

 • prowadzenia własnej działalności turystycznej,
 • pracy jako organizator wycieczek i imprez turystycznych,
 • pracy jako animator czasu wolnego,
 • pracy jako przewodnik turystyczny;

W ramach tego kierunku kształcenia oferujemy:

 • współpracę z biurami podróży i hotelami,
 • kursy obsługi kasy fiskalnej i urządzeń biurowych,
 • kursy języków obcych zawodowych,
 • język obcy w zakresie rozszerzonym (angielski lub niemiecki);

 

 

 

ZAWÓD: TECHNIK HANDLOWIEC

 

Absolwent szkoły przygotowany będzie do:

 • pracy jako przedstawiciel handlowy,
 • prowadzenia własnej działalności handlowej,
 • zarządzania personelem w jednostkach handlowo – usługowych.

W ramach tego kierunku kształcenia oferujemy:

 • praktyki w centrach handlowych,
 • kursy obsługi kasy fiskalnej i urządzeń biurowych,
 • kursy języków obcych zawodowych,
 • kurs obsługi wózka widłowego
 • język obcy w zakresie rozszerzonym (angielski lub niemiecki),

ZAWÓD: TECHNIK HOTELARSTWA

 

Absolwent szkoły przygotowany będzie do:

 • podejmowania własnej działalności gospodarczej,
 • prowadzenia działalności promocyjnej i sprzedaży usług hotelarskich 
 • profesjonalnej obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,

 

W ramach tego kierunku kształcenia oferujemy:

 • praktyki w  hotelach,
 • współpracę z hotelami i innymi ośrodkami świadczącymi usługi hotelarskie,
 • kursy obsługi kasy fiskalnej i urządzeń biurowych,
 • dodatkowe zajęcia z języków obcych.
 • dodatkowe zajecia w zakresie animacji czasu wolnego i organizacji imprez turystycznych

 

ZAWÓD: TECHNIK EKONOMISTA

 

Absolwent szkoły przygotowany będzie do:

 • podejmowania własnej działalności gospodarczej;
 • pracy w firmach prowadzących działalność gospodarczą w charakterze: sekretarki, księgowej, kasjerki;
 • pracy w administracji samorządowej.

W ramach tego kierunku kształcenia oferujemy:

 • praktyki w przedsiębiorstwach,
 • kursy obsługi kasy fiskalnej i urządzeń biurowych,
 • kursy języków obcych zawodowych.

ZAWÓD: TECHNIK SPEDYTOR

 

Absolwent szkoły przygotowany będzie do:

 • podejmowania własnej działalności gospodarczej,
 • organizowania przewozu towarów w kraju i za granicą,
 • pracy w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych,
 • pracy w agencjach obsługi portów morskich i lotniczych,
 • pracy w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe,

 

W ramach tego kierunku kształcenia oferujemy:

 • praktyki w przedsiębiorstwach spedycyjnych,
 • kursy z zakresu obsługi programów komputerowych,
 • dodatkowe kursy i szkolenia z zakresu obsługi urządzeń biurowych.
 • kurs obsługi wózka widłowego
 • dodatkowe zajęcia z języków obcych.

 

ZAWÓD: TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

Absolwent szkoły przygotowany będzie do:

 • odbycia kursu na diagnoste stacji kontroli pojazdów
 • podejmowania własnej działalności gospodarczej,
 • pracy w serwisach i salonach samochodowych,
 • pracy w sklepach motoryzacyjnych.

W ramach tego kierunku kształcenia oferujemy:

 • praktyki w serwisach samochodowych,
 • prawo jazdy na samochód kat. B (w ramach programu nauczania), prawo jazdy na ciągnik rolniczy kat. T
  (w cenie 200 zł !!),
 • kursy odpłatne ( spawania gazowego, spawania elektrycznego metodami MMA, TIG, MIG, MAG)
 • kurs obsługi wózka widłowego
 • wycieczki do fabryk samochodów,

 

 

3 – LETNIA

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

  

ZAWÓD: MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

Absolwent szkoły przygotowany będzie do:

 • prowadzenia własnego warsztatu samochodowego,
 • pracy w firmach motoryzacyjnych i transportowych,
 • pracy w zakładach naprawczych pojazdów.

W ramach kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oferujemy:

 • prawo jazdy na samochód kat. B (w ramach programu nauczania),
 • prawo jazdy na ciągnik rolniczy kat. T (w cenie 200 zł !!),
 • kurs obsługi wózka widłowego
 • kursy szkoleniowe odpłatne (operatora kombajnu zbożowego,  spawania gazowego, spawania elektrycznego metodami MMA, TIG, MIG, MAG).

 

ZAWÓD: ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Absolwent szkoły przygotowany będzie do:

 • prowadzenia własnego warsztatu samochodowego,
 • pracy w firmach motoryzacyjnych i transportowych,
 • pracy w zakładach naprawczych pojazdów;

W ramach tego zawodu oferujemy:

 • prawo jazdy na samochód kat. B (w ramach programu nauczania),
 • kursy z diagnostyki komputerowej pojazdów,
 • prawo jazdy na ciągnik rolniczy kat. T (w cenie 200 zł !!),
 • kurs obsługi wózka widłowego,
 • kursy szkoleniowe odpłatne (operatora kombajnu zbożowego, spawania gazowego, spawania elektrycznego metodami MMA, TIG, MIG, MAG);

 

 

ZAWÓD: KIEROWCA MECHANIK

 

Absolwent szkoły przygotowany będzie do,

 • podejmowania własnej działalności gospodarczej,
 • prowadzenia pojazdów samochodowych.
 • organizowanie przewozu towarów w kraju i za granica 
 • pracy w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych
 • wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy i obsługą środków transportu,
 • oceny stanu technicznego i naprawy środków transportu.

W ramach tego kierunku kształcenia oferujemy:

 • kursy szkoleniowe,
 • prawo jazdy KAT. B ( w ramach programu nauczania),
 • możliwość uzyskania prawa jazdy KAT. T (w cenie 200 zł !!)
 • kurs obsługi wózka widłowego 
 • kursy szkoleniowe odpłatne (operatora kombajnu zbożowego, spawania gazowego, spawania elektrycznego metodami MMA, TIG, MIG, MAG);

 

ZAWÓD: MECHANIK – OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

 

Absolwent szkoły przygotowany będzie do:

 • prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego, zgodnie z wymogami unijnymi,
 • pracy w firmach świadczących usługi na rzecz rolnictwa,
 • pracy w firmach transportowych i zakładach naprawczych pojazdów i maszyn.

W ramach kształcenia w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych oferujemy:

 • prawo jazdy na samochód kat. B (w ramach programu nauczania),
 • bezpłatnie prawo jazdy na ciągnik rolniczy kat. T (w ramach programu nauczania),
 • kursy szkoleniowe odpłatne (operatora kombajnu zbożowego,  spawania gazowego, spawania elektrycznego metodami MMA, TIG, MIG, MAG).
 • kurs obsługi wózka widłowego