Kierunki kształcenia

INFORMACJA O SZKOŁACH I ZAWODACH W ZESPOLE SZKÓŁ
im. ALEKSANDRA FREDRY W NIENADOWEJ
nabór na rok szkolny 2016/2017
 

 

 

4 – LETNIE TECHNIKUM

ZAWÓD: TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

 

Absolwent szkoły przygotowany będzie do:

 • prowadzenia własnej działalności turystycznej,
 • pracy jako recepcjonista w hotelach i pensjonatach,
 • pracy w administracji hoteli i pensjonatów,
 • pracy jako organizator wycieczek i imprez turystycznych.

 

W ramach tego kierunku kształcenia oferujemy:

 • praktyki zagraniczne,
 • współpracę z biurami podróży i hotelami,
 • kursy obsługi kasy fiskalnej i urządzeń biurowych,
 • kursy języków obcych zawodowych,
 • język obcy w zakresie rozszerzonym (angielski lub niemiecki),
 • jeden z  trzech przedmiotów w zakresie rozszerzonym (biologia, geografia, chemia), wybrany przez większość uczniów.

 

 

ZAWÓD: TECHNIK HANDLOWIEC

 

Absolwent szkoły przygotowany będzie do:

 • pracy jako przedstawiciel handlowy,
 • prowadzenia własnej działalności handlowej,
 • zarządzania personelem w jednostkach handlowo – usługowych.

W ramach tego kierunku kształcenia oferujemy:

 • praktyki w centrach handlowych,
 • praktyki w organach administracji samorządowej,
 • kursy obsługi kasy fiskalnej i urządzeń biurowych,
 • kursy języków obcych zawodowych,
 • język obcy w zakresie rozszerzonym (angielski lub niemiecki),
 • jeden z  trzech przedmiotów w zakresie rozszerzonym (biologia, chemia, matematyka), wybrany przez większość uczniów.

ZAWÓD: TECHNIK HOTELARSTWA

 

Absolwent szkoły przygotowany będzie do:

 • podejmowania własnej działalności gospodarczej,
 • prowadzenia działalności promocyjnej i sprzedaży usług hotelarskich ,
 • profesjonalnej obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,

 

W ramach tego kierunku kształcenia oferujemy:

 • praktyki zagraniczne,
 • praktyki w renomowanych hotelach,
 • współpracę z hotelami i innymi ośrodkami świadczącymi usługi hotelarskie,
 • kursy obsługi kasy fiskalnej i urządzeń biurowych,
 • dodatkowe zajęcia z języków obcych.

 

ZAWÓD: TECHNIK EKONOMISTA

 

Absolwent szkoły przygotowany będzie do:

 • podejmowania własnej działalności gospodarczej;
 • pracy w firmach prowadzących działalność gospodarczą w charakterze: sekretarki, księgowej, kasjerki;
 • pracy w administracji samorządowej.

W ramach tego kierunku kształcenia oferujemy:

 • praktyki zagraniczne,
 • praktyki w przedsiębiorstwach,
 • kursy obsługi kasy fiskalnej i urządzeń biurowych,
 • kursy języków obcych zawodowych,
 • matematykę w zakresie rozszerzonym,
 • jeden z trzech przedmiotów w zakresie rozszerzonym (j. obcy, j. polski, wiedza 
  o społeczeństwie), wybrany przez większość uczniów.

ZAWÓD: TECHNIK SPEDYTOR

 

Absolwent szkoły przygotowany będzie do:

 • podejmowania własnej działalności gospodarczej,
 • organizowania przewozu towarów w kraju i za granicą,
 • pracy w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych,
 • pracy w agencjach obsługi portów morskich i lotniczych,
 • pracy w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe,

 

W ramach tego kierunku kształcenia oferujemy:

 • praktyki w przedsiębiorstwach spedycyjnych,
 • kursy z zakresu obsługi programów komputerowych,
 • dodatkowe kursy i szkolenia z zakresu obsługi urządzeń biurowych.
 • dodatkowe zajęcia z języków obcych.

 

ZAWÓD: TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

Absolwent szkoły przygotowany będzie do:

 • podejmowania własnej działalności gospodarczej,
 • pracy w serwisach i salonach samochodowych,
 • pracy w sklepach motoryzacyjnych.

W ramach tego kierunku kształcenia oferujemy:

 • praktyki zagraniczne w salonach samochodowych,
 • praktyki w serwisach samochodowych,
 • prawo jazdy na samochód kat. B (w ramach programu nauczania),
 • prawo jazdy na ciągnik rolniczy kat. T (w cenie 200 zł !!),
 • kursy odpłatne (operatora wózka widłowego, spawania gazowego, spawania elektrycznego metodami MMA, TIG, MIG, MAG)
 • wycieczki do fabryk samochodów,
 • fizykę w zakresie rozszerzonym,
 • jeden z trzech przedmiotów w zakresie rozszerzonym (j. obcy, informatyka, wiedza 
  o społeczeństwie), wybrany przez większość uczniów.

 

 

3 – LETNIA

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

 

ZAWÓD: MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

Absolwent szkoły przygotowany będzie do:

 • prowadzenia własnego warsztatu samochodowego,
 • pracy w firmach motoryzacyjnych i transportowych,
 • pracy w zakładach naprawczych pojazdów.

W ramach kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oferujemy:

 • prawo jazdy na samochód kat. B (w ramach programu nauczania),
 • prawo jazdy na ciągnik rolniczy kat. T (w cenie 200 zł !!),
 • praktyki zawodowe,
 • kursy szkoleniowe odpłatne (operatora kombajnu zbożowego, operatora wózka widłowego, spawania gazowego, spawania elektrycznego metodami MMA, TIG, MIG, MAG).

ZAWÓD: KIEROWCA MECHANIK

 

Absolwent szkoły przygotowany będzie do,

 • podejmowania własnej działalności gospodarczej,
 • prowadzenia pojazdów samochodowych.
 • wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy i obsługą środków transportu,
 • oceny stanu technicznego i naprawy środków transportu.

W ramach tego kierunku kształcenia oferujemy:

 • praktyki zawodowe,
 • kursy szkoleniowe,
 • prawo jazdy KAT. B( w ramach programu nauczania),
 • możliwość uzyskania prawa jazdy KAT. T

 

ZAWÓD: MECHANIK – OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

 

Absolwent szkoły przygotowany będzie do:

 • prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego, zgodnie z wymogami unijnymi,
 • pracy w firmach świadczących usługi na rzecz rolnictwa,
 • pracy w firmach transportowych i zakładach naprawczych pojazdów i maszyn.

W ramach kształcenia w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych oferujemy:

 • prawo jazdy na samochód kat. B (w ramach programu nauczania),
 • bezpłatnie prawo jazdy na ciągnik rolniczy kat. T (w ramach programu nauczania),
 • praktyki zawodowe,
 • kursy szkoleniowe odpłatne (operatora kombajnu zbożowego, operatora wózka widłowego, spawania gazowego, spawania elektrycznego metodami MMA, TIG, MIG, MAG).