Kierunki kształcenia

23469364 1472787649507132 2020302790 oŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości uczniowie i nauczyciele Naszej Szkoły wzięli udział w akademii okolicznościowej. Młodzież biorąca udział w przedstawieniu zabrała wszystkich obecnych w podróż po historii naszej ojczyzny i starała się odpowiedzieć na pytania, jakie zadaje sobie dziś każdy z nas: "Kim jesteśmy, jako Polacy?", "Czego mogą nas nauczyć wcześniejsze pokolenia?" i wreszcie - "Czy historia jest potrzebna współczesnemu człowiekowi?"....

 

dzień nauczycielaW dniu 13 października, w obecności Dyrekcji, nauczycieli, zaproszonych gości oraz uczniów, odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W części oficjalnej Pani Dyrektor podziękowała nauczycielom i pracownikom Szkoły za ich pracę i zaangażowanie. Następnie odbył się program artystyczny, w czasie którego uczniowie wyrazili swoją wdzięczność śpiewem, tańcem oraz kwiatami. Nie zabrakło też niespodzianek:) Wśród uczniów klas pierwszych odbyło się losowanie tabletów i troje szczęśliwców cieszyło się nowym gadżetem:)

TERMINY DLA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH

MATURA – MAJ 2018

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ALEKSANDRA FREDRY W NIENADOWEJ

Termin

Zadanie

do 30.09.2017 r.

Termin złożenia do dyrektora szkoły deklaracji wstępnej oraz dokumentacji uprawniającej

do dostosowania warunków i form egzaminu

do 07.02.2018 r.

Nanoszenie zmian w deklaracjach

deklaracja ostateczna

Uzupełnienie dokumentacji uprawniającej

do dostosowania warunków i form egzaminu

Sprawdzenie i potwierdzenie poprawności danych w deklaracji i przekazanie tych

potwierdzeń do szkoły

14.02.2018 r.

Składanie oświadczeń o korzystaniu lub

niekorzystaniu z przyznanych dostosowań

do 04.03.2018 r.

Ogłoszenie szkolnego harmonogramu przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego

05. - 25.05.2018 r.

(z wyjątkiem 6,13,20 maja)

Przeprowadzenie egzaminów ustnych

z języków obcych nowożytnych zgodnie
z harmonogramem ogłoszonym

przez dyrektora szkoły.

09. - 22.05.2018 r.

(z wyjątkiem 13,20 maja)

Przeprowadzenie egzaminów ustnych z języka polskiego zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez dyrektora szkoły.

04. - 23.05.2018 r.

Przeprowadzenie egzaminów pisemnych

wg harmonogramu CKE.

Nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu

Złożenie wniosku o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

04.- 20.06.2018 r.

Część pisemna egzaminu

w terminie dodatkowym

04.- 09.06.2018 r.

Część ustna egzaminu

w terminie dodatkowym

03.07.2018 r.

Odebranie w szkole świadectwa dojrzałości,

informacji o wynikach egzaminu

do 10.07.2018 r.

Złożenie do dyrektora szkoły pisemnych oświadczeń o ponownym przystąpieniu
do egzaminu maturalnego

w terminie poprawkowym.

21.08.2018 r.

Część pisemna egzaminu

w terminie poprawkowym

21.– 22.08.2018 r.

Część ustna egzaminu

w terminie poprawkowym

11.09.2018 r.

Odebranie w szkole świadectwa dojrzałości,

informacji o wynikach egzaminu

po terminie poprawkowym.