Warunki rekrutacji 2019/2020

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej

 

TECHNIKUM:

 

  1. Język polski
  2. Matematyka
  3. Język angielski
  4. Informatyka

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:

 

  1. Język polski
  2. Matematyka
  3. Geografia
  4. Informatyka

 

Dyrektor Zespołu Szkół
 A. Fredry w  Nienadowej

 mgr Elżbieta Głodowska