Dyrekcja

DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ IM A. FREDRY W NIENADOWEJ

Dyrektor

mgr Elżbieta Głodowska

Kierownik warsztatów

mgr inż. Adam Żurawski

Kierownik kształcenia zawodowego

mgr inż. Krzysztof Kiełbasa