Kadra pedagogiczna

Wykaz nauczycieli Zespołu Szkół im. A Fredry w Nienadowej

                      w roku szkolnym 2018/2019

Lp.

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

1.

mgr Elżbieta Głodowska

dyrektor szkoły, język niemiecki

2.

mgr inż. Adam Żurawski

kierownik warsztatów szkolnych, przedmioty zawodowe (branża samochodowa)

3.

mgr inż. Krzysztof Kiełbasa

kierownik szkolenia praktycznego, przedmioty zawodowe (branża samochodowa)

4.

ks. mgr Krzysztof Bieńczak

religia

5.

dr Katarzyna Binko

historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo, geografia

6.

Bogusław Blecharczyk

nauka jazdy

7.

mgr Marta Chruścicka

język angielski

8.

mgr Paweł Chruścicki

wychowanie fizyczne,

edukacja dla bezpieczeństwa

9.

mgr Katarzyna Danielak

język angielski

10.

mgr Anna Daraż

język niemiecki

11.

mgr Anna Demkiewicz

pedagog szkolny

12.

mgr Magdalena Harłacz

język polski, wiedza o kulturze

13.

mgr inż. Mieczysława Harłacz

przedmioty zawodowe

(branża turystyczna, ekonomiczna i handlowa)

14.

mgr Marta Jarema

język polski, bibliotekarz

15.

mgr inż. Katarzyna Kiełbasa

przedmioty zawodowe

(branża turystyczna, ekonomiczna i handlowa)

16.

mgr Marcin Majda

wychowanie fizyczne

17.

mgr Beata Niemiec-Skiba

matematyka, fizyka

18.

mgr Iwona Norek

biologia, chemia, geografia, WDŻ, doradztwo zawodowe

19.

mgr inż. Jan Pacuszka

nauka jazdy,

przepisy ruchu drogowego, BHP

20.

Dariusz Pilch

zajęcia praktyczne z mechaniki samochodowej

21.

mgr inż. Halina Pracz

podstawy przedsiębiorczości, chemia, przedmioty zawodowe (branża ekonomiczna), bibliotekarz

22.

mgr inż. Paweł Roman

informatyka

23.

mgr inż. Krystian Serwatka

przedmioty zawodowe i zajęcia praktyczne (branża samochodowa)

24.

Andrzej Skrabut

zajęcia praktyczne z mechaniki samochodowej

25.

mgr Anna Szałyga

fizyka

26.

mgr inż. Łukasz Wrotny

przedmioty zawodowe i zajęcia praktyczne (branża samochodowa i spedycyjna)