Wychowawcy

Wychowawcy

w Zespole Szkół im. A. Fredry w Nienadowej

w roku szkolnym 2018/2019

Technik hotelarstwa

KLASA

WYCHOWAWCA

I a

II a

mgr Iwona Norek

mgr Anna Daraż

Technik spedytor

KLASA

WYCHOWAWCA

III a

mgr inż. Katarzyna Kiełbasa

Technik obsługi turystycznej

KLASA

WYCHOWAWCA

III a

mgr inż. Katarzyna Kiełbasa

Technik handlowiec

KLASA

WYCHOWAWCA

IV a

mgr Marta Chruścicka

Technik pojazdów samochodowych

KLASA

WYCHOWAWCA

II a

mgr Anna Daraż

III b

mgr Magdalena Harłacz

IV b

mgr Paweł Chruścicki

Kierowca mechanik –branżowa szkoła I stopnia

KLASA

WYCHOWAWCA

I c

II c

mgr Marcin Majda

mgr inż. Paweł Roman

Mechanik pojazdów samochodowych – Zasadnicza Szkoła Zawodowa

KLASA

WYCHOWAWCA

   

III c

mgr inż. Łukasz Wrotny