Międzyszkolny Konkurs z Języka Niemieckiego

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu z Języka Niemieckiego      i Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych

 1. Cele konkursu
 • Rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów niemieckojęzycznych
 • Podniesienie poziomu umiejętności językowych
 • Motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego
 • Pogłębienie współpracy między Szkołami Podstawowymi, Publicznym Gimnazjum                            i Szkołami Ponadgimnazjalnymi na terenie Gminy Dubiecko
 1. Organizator

Inicjatorem i organizatorem I Międzyszkolnego Konkursu Języka Niemieckiego jest Zespół Szkół w Nienadowej.

III. Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klasy 7 i 8 szkoły podstawowej, 3 klasy gimnazjum oraz 1 i 2 klasy szkoły ponadgimnazjalnej z Gminy Dubiecko. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się do nauczyciela koordynującego konkurs                 w danej szkole. 

 1. Zakres wiedzy i umiejętności

Testy konkursowe przygotowane będą przez nauczycieli języka niemieckiego Zespołu Szkół w Nienadowej, czyli organizatora konkursu.

Zadania konkursowe obejmować będą:

 • Materiał nauczany na lekcjach języka niemieckiego;
 • Elementy wiedzy o Niemczech (język, geografia, sławne osoby, polityka itp.)

Zagadnienia leksykalne:

człowiek, dom, szkoła, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie

 

Zagadnienia gramatyczne:

Czasownik

formy czasowe w stronie czynnej: Präsens, Perfekt

czasowniki posiłkowe sein i haben

czasowniki zwrotne

czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone

czasowniki modalne

Rzeczownik i rodzajnik

odmiana rzeczownika przez przypadki (Nom., Dat., Akk.)

użycie rodzajnika określonego, nieokreślonego

Przymiotnik

regularne i nieregularne stopniowanie przymiotnika

Zaimek

odmiana zaimków osobowych, dzierżawczych (Nom., Akk., Dat.) i zaimka zwrotnego

Liczebnik

liczebniki główne

liczebniki porządkowe

Przysłówek

regularne i nieregularne stopniowanie przysłówków

Składnia

zdania pojedyncze

zdania podrzędne ze spójnikiem dass

zdania okolicznikowe przyczyny ze spójnikiem weil

Przeczenia: nein, nicht, kein

 1. Zasady i przebieg konkursu

Konkurs odbywa się w dwóch etapach: etap szkolny (eliminacje) oraz finał  międzyszkolny. 

Etap I

Eliminacje szkolne przeprowadzają poszczególne szkoły we własnym zakresie. Szkoły biorące udział w konkursie zobowiązane są do przeprowadzenia I etapu                                 w dniu 04.02.2019r. o godz.9.00

Eliminacje szkolne polegają na rozwiązaniu testu składającego się z 2 części:                                testu leksykalno-gramatycznego oraz testu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.                 Czas trwania eliminacji to 45 minut. Liczba uczestników etapu szkolnego jest nieograniczona.

Uczniowie, którzy uzyskali powyżej 50 % ogólnej liczby punktów biorą udział  w drugim etapie.

Etap II

Finał konkursu odbędzie się dnia 04.03.2019r. w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry                                 w Nienadowej . Czas trwania tej części konkursu to 45 minut.

Udział w finale polega na rozwiązaniu testu składającego się z 3 części. Będą to: zadania sprawdzające rozumienie tekstu czytanego, test leksykalno-gramatyczny oraz test wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. W finale bierze udział 3 najlepszych uczniów z każdej szkoły, wyłonionych w I etapie. W finale wyłonieni zostają zwycięzcy w 2 kategoriach:

- Szkoły Podstawowe i Gimnazjum

- Szkoły Ponadgimnazjalne

 1. Nagrody

Laureaci konkursu otrzymają cenne nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Każdy uczestnik etapu finałowego otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie. 

VII. Postanowienia końcowe

Informacje na temat konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej https://www.zsnienadowa.rzeszow.pl  

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielać będzie p. Beata Sroka (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz p. Anna Daraż (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Uczestników prosimy zgłaszać drogą mailową do 25 stycznia 2019r.