Co się komu w duszy gra, co kto w swoich widzi snach!

Międzyszkolny  Konkurs Literacki         

pod hasłem

Co się komu w duszy gra, co kto w swoich widzi snach!

W 2017 roku, w ramach akcji Narodowe Czytanie, cała Polska czytała Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Uczniowie naszej szkoły również wzięli udział w tej akcji.  Organizowany konkurs będzie kontynuacją popularyzacji wiedzy na temat Wesela. Dramat ten jest pozycją obowiązkową w kanonie lektur szkolnych dla szkół ponadgimnazjalnych, dlatego też warto bliżej mu się przyjrzeć!

Cele konkursu:

  1. Promocja dorobku literackiego pisarza i wiedzy o nim.

  1. Ukazanie kulturotwórczej roli Stanisława Wyspiańskiego.
  2. Rozwój zainteresowań humanistycznych i kształtowanie wrażliwości estetycznej młodzieży.
  3. Propagowanie czytelnictwa.

Regulamin konkursu:

  • Organizatorem konkursu jest Zespół szkół im. A. Fredry w Nienadowej.
  • Adresatami konkursu są uczniowie ZS w Nienadowej oraz Liceum Ogólnokształcącego w Dubiecku.
  • Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadzie dwustopniowej eliminacji:

- test ze znajomości treści Wesela;

- etap ustny dla uczestników zakwalifikowanych przez komisję konkursową.

  • Na uczestników i zwycięzców konkursu czekają dyplomy, wyróżnienia i nagrody.
  • Konkurs odbędzie się dnia 10 listopada br. o godz.10.00 w Zespole Szkół w Nienadowej.
  • Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmują p. H. Pracz i P. M. Jarema do dnia 3listopada 2017r.