KONKURS WIEDZY MECHANICZNEJ

W dniach 11.04.2024r., oraz 16.04.2024r., na Warsztatach Szkolnych odbędzie się „Szkolny Konkurs Wiedzy Mechanicznej”. Organizatorami konkursu są nauczyciele praktycznej nauki zawodu.

Cele konkursu:

-propagowanie kształcenia zawodowego,

-pobudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży zagadnieniami z zakresu mechaniki samochodowej,

-zachęcanie uczniów do doskonalenia umiejętności zawodowych.

Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy chętni uczniowie uczący się na kierunkach samochodowych. Uczniowie klas pierwszych do rywalizacji podejdą 16.04.2024r., natomiast uczniowie starszych klas będą rywalizować w dniu 11.04.2024r. Konkurs będzie miał formę praktyczną.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie do dnia 11.04.2024r. Zgłoszenia oraz wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować do koordynatorów konkursu p. Radosława Wywrót, p. Michała Wiśniowskiego, p Andrzeja Skrabuta, p. Dariusza Pilcha.

Zachęcamy do wzięcia udziału