BRANŻOWE ODDZIAŁY WOJSKOWE


INFORMACJA


Branżowa Szkoła I-go stopnia otrzymała dotację celową w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Branżowe Oddziały Wojskowe” w roku szkolnym 2023/2024.

Celem dofinasowania zadania jest wyposażenie uczniów BOW w ubiory mundurowe, ubiory robocze, zakup wyposażenia specjalistycznego służącego wsparciu realizacji zgłoszonego do BOW kierunku kształcenia w Branżowej Szkole I Stopnia w Zespole Szkół im. A. Fredry w Nienadowej.

DOFINASOWANIE: 84 800,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 106 000,00 zł

DATA PODPISANIA UMOWY: 15.11.2023 r.