STRZELNICA W POWIECIE

REGULAMIN STRZELNICY

UTWORZENIE STRZELNICY

Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej oraz zakup i montaż wirtualnej strzelnicy to efekt zgłoszenia Powiatu Przemyskiego do konkursu „Strzelnica w powiecie 2023” ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji. Na realizację zadania, którego wartość to 185.500,00 zł, Powiat Przemyski otrzymał z MON dofinansowanie w wysokości 148.400,00 zł.

Zakupiony został sprzęt w postaci laserowego systemu z oprogramowaniem specjalistycznym, zawierający broń treningową działającą w systemie blow-back, zasilaną green-gaz. Strzelnicę tworzy komplementarne multimedialne wyposażenie, mające przenośny charakter. To strzelecki system szkolno-treningowy,  opracowany na potrzeby rynku cywilnego na bazie systemów wojskowych.

Inwestycja wpłynie na:
– usunięcie deficytu w zakresie dostępności infrastruktury strzelnic pneumatycznych w regionie,
– zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich na terenie powiatu,
– kształtowanie się postaw proobronnych społeczeństwa, zwłaszcza wśród młodzieży,
– umożliwienie użytkownikom podnoszenia swoich umiejętności strzeleckich,
– przygotowanie do współzawodnictwa sportowego (strzeleckiego),
– popularyzację i wzrost atrakcyjności strzelnictwa, a także wzrost możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu